لبخند از ته دل

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:45|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:45|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:44|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:43|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:43|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:41|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:40|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:38|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:36|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:36|حسين|

 

♥ مردانگی ات را با شکستن دل دختری که دیوانه توست ثابت نکن...

♥ مردانگی ات را با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست ثابت نکن!...

♥ مردانگی را زمانی می توانی نشان دهی که ...

♥ دختری با تکیه به غرور تو ...به قدرت تو ...در این دنیای پر از نامردی ....
آهسته آهسته قدم بر می دارد ...
www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 12:30|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:6|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:4|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:3|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:3|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:3|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:3|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:2|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:2|حسين|

 

星 のデコメ絵文字زن شیطان نیست星 のデコメ絵文字

زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است

mini07.gifمیل انسان به بقاmini07.gif

میل انسان به زندگی

میل انسان به زیبا پرستی

میل انسان به انسان

زن شیطان نیست گوشه ای از هنر آفرینش است

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字زن عـــشق استにゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

یک سرمایه ابدی در جهان

خلاصه تمام مهربانی های دنیا

چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها

゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود
www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:1|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:0|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:0|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 18:0|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 17:59|حسين|

 

ﻭﻗـﺘـــﯽ ﻣـــﯿﺮﯼ ﺗـﻮ ﭘـﺮﻭﻓـﺎﯾﻠــﺶ.....
ﻋـﮑﺴـﺸـﻮ ﮐــﻪ ﻣـﯿــﺒـﯿـﻨــﯿـــــــــــ.....
ﺑـــــﻐﻀــــﺘــــــ ﻣــــﯿـــﺘـــﺮﮎــــﻪ.....
ﭼﺸــــﺘـــــ ﻣﯿـــﻮﻓــﺘــﻪ ﺑـــﻪ ﯾــــﻪ ﮐـــﺎﻣﻨﺘـــﯽ....
ﺍﻧـﮕـﺎﺭ ﯾــﻪ ﮐـﺎﻣــﻨﺘــ ﺧـــﺎﺹ ﺯﯾــﺮ ﻋـﮑــﺴــﺸﻪ....
ﻫـــــــــﯿـــــــﺲ...ﻫــــﯿــﭽـــﯽ ﻧﮕــــﻮ !!!
ﺣــﻖ ﺍﻋـﺘـﺮﺍﺽ ﻧــﺪﺍﺭﯼ ...
ﺍﻭﻥ ﺩﯾــــــﮕﻪ {ﻣــــﺎﻝ ﺗـــﻮ} ﻧﯿـــــــﺲ . . !!!!!
 
www.hadiazizi.loxblog.com
|دو شنبهبرچسب:,| 17:57|حسين|

خيلي سخته  دلتو بدي به كسي كه هيچ وقت دلت باهاش نيست

 

 

   خيلي سخته    دلتنگ   كسي  باشي  كه  دلتنگ  تو      نيست

 

 

 

   خيلي سخته  منتظر قاصدكي  كه هرگز قصد  سفركردن  ندارد

 

 

 

   خيلي سخته   تنهاترين تنها   تو   با   تموم    تنهايي  هات باشي

 

 

 

   خيلي سخته   بيزاري از  اويي   كه    مدتها تمام   وجودت   بود

 

 

 

  خيلي سخته   دلداده كسي باشي كه هرگز دلداده دل سپردت نباشي

 

 

 

   خيلي سخته   مهربوني   واسه   كسي كه بويي  از مهرو وفا نبرده

 

 

 

   خيلي سخته   ديدن خيانت از طرف كسي كه به خاطرش خياي سختي كشيدي..

 

 

 

*خيلي  خيلي  سخته..*

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 19:41|حسين|

عشق من

عزیز دل من

عمر من

جون من

نفس من

زندگی من

آینده من

همه کس من

عزیزترین من

مهربون من

بهترین من

بدون که خیییییییییییییییلی

خیییییییییییییییییییییییییییییییلی

خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی

خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی

خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی

دوستت دارم

اون قدر زیاد دوستت دارم که قابل بیان کردن نیست عزیزدلم<

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 19:40|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 19:39|حسين|

 

من یه دخترم

http://up.98love.ir/up/mamadzar/Alone%20Sad%20%284%29.jpg

اگه خودمو لوس نکنم

 

 

 

اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم

 

 

 

اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم

 

 

 

اگه از نظر دادنات خوشحال نشم

 

 

 

اگه به خاطر تو به خودم نرسم

 

 

 

اگه سر به سرت نذارم

 

 

 

اگه برات گریه نکنم

 

 

 

اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم

 

 

 

اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی

 

 

 

اگه بهت نگم آقامون

 

 

 

اگه برات مظلوم بازی درنیارم

 

 

 

اگه از سرو کولت نرم بالا

 

 

 

اگه برات عشوه نیام

 

 

 

اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی

 

 

 

اگه ناغافل دستاتو نگیرم

 

 

 

اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم

 

 

 

اگه لج بازی نکنم

 

 

 

اگه ...

 

 

 

 

 

 

 

اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانم تو!

 

 

 

http://www.ipics.ir/wp-content/uploads/hkea4m7aohb8866tw7x6.jpg

 

 

 

تو پسری!

 

 

 

 

 

 

 

اگه برام غیرتی نشی

 

 

 

 

 

 

 

اگه روم حساس نباشی

 

 

 

 

 

 

 

اگه باهام مهربون نباشی

 

 

 

 

 

 

 

اگه بهم اخمای کوچولو نکنی

 

 

 

 

 

 

 

اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو

 

 

 

 

 

 

 

اگه دستمو محکم نگیری

 

 

 

 

 

 

 

اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت

 

 

 

 

 

 

 

اگه سر به سرم نذاری

 

 

 

 

 

 

 

اگه قربون صدقم نری

 

 

 

 

 

 

 

اگه نگرانم نشی

 

 

 

 

 

 

 

اگه بهم نگی عروسک من

 

 

 

 

 

 

 

اگه نگی من مهمم که میگم خوبی

 

 

 

 

 

 

 

اگه...

 

 

 

 

 

 

 

اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم و اونکارارو برات نمیکنم!

 

 

 

 

 

 

 

من تورو مردمیخوام

 

 

 

 

 

 

 

من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!

 

 

 

 

 

 

 

من لطافت نگه میدارم تو صلابت

 

 

 

 

 

 

 

تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو

 

 

 

 

 

 

 

بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 19:38|حسين|

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :

 

 

" نــــــــــــــــذار برم "

 

 

 


یعنـــــــی بــرم گــــردون

 


سفــــت بغلـــــم کـــن

 


...

 

 

 

ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و

 

 

 

بگــــــو :

 

 

 

"خدافــــظ و زهــــر مـــار

 

 

 

بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ

 

 

 

مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!

 مــــــگه الکیــــــــه!!

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 19:37|حسين|

Shik Them