لبخند از ته دل

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 13:16|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|سه شنبهبرچسب:,| 13:14|حسين|

هوا كه سرد میشه...

آدم باس یكیو داشته باشه كه..


بغلش كنه تا گرم بشه.. >^_^<


وگرنه هوا كه مرض نداره الكی سرد بشه..

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|جمعهبرچسب:,| 19:59|حسين|

کیک تولد شکلاتی ساده chocolat brithdat cake

www.hadiazizi.loxblog.com
|جمعهبرچسب:,| 19:58|حسين|

هـــمــیشه دقــیقــا وقــتــی پــراز حـــرفــی

وقـــتــــی بـــغـــض مـــیکـــنی

وقـــتـــی داغــــونــــی

وقــتــی دلــت شکســته

دقــیقا هــمین وقـتـا

انــقدر حـــرف داری کـــه فــقــط مــیتونی بگـــی:

بــــــــیـــــــــــــخـــیـــــال!!!!

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|جمعهبرچسب:,| 19:57|حسين|

یدمش...تنم لرزید دلم خواست محو تماشایش باشم...

دلم خواست تا اخرعمر به او خیره باشم دلم خواست...

اما این شرم نگزاشت،چون بنفشه ای سربه زیر افکندم...

به زمین خیره شدم و او به ارمی از کنارم گذر کرد...

با خطی از عطردورم حصارکشید این دلخواه ترین اسارتی است...

              که عادلانه ترین حکمش حبس ابد است

8cpdezrwu6x3652rwqfb.jpg

www.hadiazizi.loxblog.com
|جمعهبرچسب:,| 19:47|حسين|

کـــہ مــَعنی سه نقطه‌هاے انتهاے جمله‌هایَتـــ را بفهمد

 

هَـمیشه بـآید کسـی باشد

 

تا بُغض‌هایتــ را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد

 

بـآید کسی باشد

 

کـــہ وقتی صدایَتــ لرزید بفهمد

 

کـــہ اگر سکوتـــ کردے، بفهمد

 

کسی بـآشد

 

کـــہ اگر بهانه‌گیـر شدے بفهمد

 

کسی بـآشد

 

کـــہ اگر سردرد را بهـآنه آوردے برای رفتـن و نبودن

 

بفهمد به توجّهش احتیآج داری

 

بفهمد کـــہ درد دارے

 

کـــہ زندگی درد دارد

 

بفهمد کـــہ دلت برای چیزهاے کوچکش تنگــ شده استــ

 

بفهمد کـــہ دِلتــ براے قَدمــ زدن زیرِ باران تنگــ شده استــ

 

همیشه باید کسی باشد

 

همیشه ...

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:9|حسين|

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
....

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:9|حسين|

 
 

        نه اینکه زانـــــــو زده باشـــم...... نــــــه......

        فقطــــــ........

         تنهـــــایِِِــــی......

        سنگـــــین استــــــــ.......

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:8|حسين|

لـــب خندد را                             نثار کــــــسی کــــن

 

کــــــه دل بــه                        کسی نـه داده باشد

زندگی باید کرد  گاه با دل  تنگ

 

                همتی باید چو قطره بر سنگ

 

                            اینکه طوفان خزان  گل است

 

                                          ساقی پیمانه حیران دل است

 

                                                 ما را چه چیز  که چی  باشد

 

                                     بی غم دنیا و کی به کی باشد

 

                             مهم آنکه پای تو در میان باشد

 

                زلف گیسوی تو چو پرنیان باشد

 

               با نام تو مژگان بارانی  شود

 

                          تپش این قلب هم آنی شود

 

                              خوشم از  آنکه با  بال  رویا پر  می کشم

 

                                         هرآن که خواهم به سرایت سرمی کشم

 

                                                           تو کجا و من کجا فاصله قرنهاست

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:7|حسين|

ڪاش مے فهمیـבے...

مے فهمیـבے ڪـﮧ چقـבر בפּست בارم

ڪـﮧ بـבפּטּ تـפּ نمیتونم

ڪـﮧ تـפּ בنیایـﮧ منے

ڪـﮧ تمـפּمـﮧ رפּیاهامـפּ با تـפּ میسازم

ڪه تمـפּمـﮧ آرزפּهام بـﮧ تـפּ פֿتم میشـטּ

ڪاش میـבפּنستـے

ڪاش...!!


www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:7|حسين|

عشق از دیدگاه معلم ها

از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است

از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد

از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان است

از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپای love

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات است

 

از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد

از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست

از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خود میکشد

از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد

از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها توپی است که هرگز اوت نمی شود

از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد

از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها میکروبی است که از راه چشم وارد میشود

از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد

واقعا عشق چیست….؟

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:6|حسين|

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

از غم رفتنت دیگه پاره شده بند دلم

خونه ی نو یار جدید مباركت باشه گلم

چه بی خبر،  جشن تو شد ، نگفتی كه منم بیام

باشه ولی من از خدا خوشبختیتو فقط می خوام

غم منو نخور دیگه ، قسمته و بازیچه هاش

اگه دوسم داری ، زندگیتو كن و دیگه به فكر من نباش

تو دفتر خاطرهام هنوزم اسمه تو تكه

حلقه ، عسل ، سفره ی عقد، مباركه مباركه

می خوام تو رو دعا كنم سنگامو با تو وا كنم

برای آخرین دفه تو چشم تو نگاه كنم

دلم می خواد تو روزگار، تو خوشی ها پر بزنی

تو نازو نعمت بمونی تا زیر غصه نشكنی

الهی دروازه ی عشق به روت همیشه وا باشه

به خاك و سنك دست بزنی الهی كه طلا  باشه
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

|.| یکشنبه یازدهم اسفند 1392|.| 18:15 |.| عاشق 32 COmMent

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

هوا سرد است..... من از عشق لبریزم

چنان گرمم ...
...
چنان با یاد تو در خویش سر گرمم ....

که رفت روزها و لحظه ها از خاطرم رفته ست!

هوا سردست اما من ...

به شور و شوق دلگرمم

چه فرقی می کند فصل بهاران یا زمستان است!

تو را هر شب درون خواب می‌بینم

تمام دسته های نرگس دی ماه را در راه می‌چینم

و وقتی از میان کوچه می‌آیی ...

و وقتی

قامتت را در زلال اشک می‌بینم ...

به خود آرام می‌گویم :دوباره خواب می‌بینم!

دوباره وعده‌ی دیدارمان در خواب شب باشد

بیا... من دسته های نرگس دی ماه را

در راه می چینم !!

 

عکس عاشقانه جدید تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

|.| یکشنبه یازدهم اسفند 1392|.| 17:57 |.| عاشق 10 COmMent

باتوآغاز نکردم که روزی به پایان برسانم.

عاشقت نشدم که روزی از عشق خسته شوم.

با تو عهد نبستم که روزی عهدم را بشکنم.

همسفرت نشدم که روزی رفیق نیمه راهت شوم.

همنفست نشدم که روزی عطر نفسهایم را از تو دریغ کنم.

و با یاد تو زندگی نمیکنم که روزی فراموشت کنم.

با تو آغاز کردم که دیگر به پایان نیندیشم.

عاشقت شدم که عاشقانه به عشق تو زندگی کنم.

با تو عهد بستم که با تو تا آخرین نفس بمانم.

همسفرت شدم که تا پایان راه زندگی با هم باشیم.

همنفست شدم که با عطر نفسهایت زنده بمانم.

و با یادت زندگی میکنم که همانا با یادت زندگی برایم زیباست

همچنان لحظات زیبای با تو بودن میگذرد ،

از آغاز تا به امروز عاشقانه با تو مانده ام ای همسفر من در جاده های نفسگیر زندگی.

اگر در کنار من نباشی با یادت زندگی میکنم ،

آن لحظه نیز که در کنارمی با گرمی دستهایت و نگاه به آن چشمان زیبایت زنده ام.

ای همنفس من بدون تو این زندگی بی نفس است ،

عاشق شدن برایم هوس است و مطمئن باش این دنیا برایم قفس است.

با تو آغاز کرده ام که عاشقانه در دشت عشق طلوع کنم ،

طلوعی که با تو غروبی را نخواهد داشت.

و همچنان لحظات زیبای با تو بودن میگذرد ،

لحظه هایی سرشار از عشق و محبت.

با تو بودن را میخواهم نه برای فرداهای بی تو بودن.

با تو بودن را میخواهم برای فرداهای در کنار تو بودن.

با تو بودن را میخواهم برای فرداهای عاشقانه تر از امروز

پس ای عزیزراه دورم بامن باش

در کنارم باش و تا ابد همسفرم باش.

 

عکس جدید عاشقانه

 

|.| یکشنبه یازدهم اسفند 1392|.| 17:51 |.| عاشق 2 COmMent

 
دختر از دوستت دارم گفتن هر شب پسره خسته شده بود..
 
یک شب وقتی اس ام اس آمد بدون آن که آنرا باز کند

موبایل را گذاشت زیر بالشش و خوابید
 
صبح وقت مادر پسره به دختره زنگ زد و گفت: پسرم مرده…
 
دختره شوکه شد و چشم پر از اشک

بلافاصله سراغ اس ام اس شب گذشته رفت..
 
پسره نوشته بود… تصادف کردم

با مشکل خودم را رساندم دم در خونتون

لطفا بیا پائین میخوام برای آخرین بار ببینمت…

                 خیلی خیلی دوستت دارم                    

 
 

این پست رو حتما بخونید
 
شب عروسیه، آخره شبه ، خیلی سر و صدا هست. 
 
میگن عروس رفته تو اتاق
 
لباسهاشو عوض کنه هر چی منتظر شدن برنگشته،
 
 در را هم قفل کرده. داماد سروسیمه پشت در راه
 
میره داره از نگرانی و ناراحتی دیوونه می شه.مامان بابای
 
دختره پشت در داد میزنند: مریم ،
 
دخترم ، در را باز کن.مریم جان سالمی ؟؟؟
 
 آخرش داماد طاقت نمیاره با هر مصیبتی شده
 
در رو می شکنه میرند تو.مریم ناز مامان بابا
 
مثل یه عروسک زیبا کف اتاق خوابیده.
 
لباس قشنگ عروسیش با خون یکی شده ،
 
ولی رو لباش لبخنده! همه مات و مبهوت دارند به این صحنه
 
نگاه می کنند. کنار
 
دست مریم یه کاغذ هست، یه کاغذی که با خون یکی شده.
 
بابای مریم میره جلو
 
هنوزم چیزی را که میبینه باور نمی کنه، با دستایی لرزان کاغذ
 
 را بر میداره، بازش
 
می کنه و می خونه :
 
 
سلام عزیزم. دارم برات نامه می نویسم. آخرین نامه ی زندگیمو.
 
آخه اینجا آخر خط
 
زندگیمه. کاش منو تو لباس عروسی می دیدی. مگه نه اینکه
 
 همیشه آرزوت همین
 
بود؟! علی جان دارم میرم. دارم میرم که بدونی تا آخرش رو
 
حرفام ایستادم. می بینی
 
علی بازم تونستم باهات حرف بزنم.
 

 دیدی بهت گفتم باز هم با هم حرف می زنیم. ولی کاش منم
 
 حرفای تو را می
 
شنیدم. دارم میرم چون قسم خوردم ، تو هم خوردی، یادته؟! گفتم
 
 یا تو یا مرگ، تو
 
هم گفتی ، یادته؟! علی تو اینجا نیستی، من تو لباس عروسم ولی
 
تو کجایی؟! داماد
 
قلبم تویی، چرا کنارم نمیای؟! کاش بودی می دیدی مریمت چطوری
 
 داره لباس
 
عروسیشو با خون رگش رنگ می کنه. کاش بودی و می دیدی مریمت
 
 تا آخرش رو
 
حرفاش موند. علی مریمت داره میره که بهت ثابت کنه دوستت داشت.
 
 حالا که
 
چشمام دارند سیاهی میرند، حالا که همه بدنم داره می لرزه ،
 
همه زندگیم مثل یه
 
سریال از جلوی چشمام میگذره. روزی که نگاهم تو نگاهت گره خورد،
 
 یادته؟! روزی
 
که دلامون لرزید، یادته؟! روزای خوب عاشقیمون، یادته؟!
 
نقشه های آیندمون، یادته؟!
 
علی من یادمه، یادمه چطور بزرگترهامون، همونهایی که همه
 
 زندگیشون بودیم پا روی
 
قلب هردومون گذاشتند. یادمه روزی که بابات از خونه
 
پرتت کرد بیرون که اگه دوستش
 
داری تنها برو سراغش.
 
 
یادمه روزی که بابام خوابوند زیر گوشت که دیگه حق نداری
 
 اسمشو بیاری. یادته اون
 
روز چقدر گریه کردم، تو اشکامو پاک کردی و گفتی گریه
 
می کنی چشمات قشنگتر
 
می شه! می گفتی که من بخندم. علی حالا بیا ببین چشمام
 
به اندازه کافی قشنگ
 
شده یا بازم گریه کنم. هنوز یادمه روزی که بابات فرستادت شهر
 
 غریب که چشمات تو
 
چشمای من نیافته ولی نمی دونست عشق تو ، تو قلب منه نه
 
تو چشمام. روزی که
 
بابام ما را از شهر و دیار آواره کرد چون من دل به عشقی داده بودم
 
که دستاش خالی
 
بود که واسه آینده ام پول نداشت ولی نمی دونست آرزوهای من
 
تو نگاه تو بود نه تو
 
دستات. دارم به قولم عمل می کنم. هنوزم رو حرفم هستم
 
یا تو یا مرگ. پامو از این
 
اتاق بزارم بیرون دیگه مال تو نیستم دیگه تو را ندارم. نمی تونم
 
 ببینم بجای دستای
 
گرم تو ، دستای یخ زده ی غریبه ایی تو دستام باشه. همین
 
جا تمومش می کنم.
 
واسه مردن دیگه از بابام اجازه نمی خوام. وای علی کاش بودی
 
 می دیدی رنگ قرمز
 
خون با رنگ سفید لباس عروس چقدر بهم میان! عزیزم دیگه نای
 
نوشتن ندارم. دلم ب
 
رات خیلی تنگ شده. می خوام ببینمت. دستم می لرزه. طرح
 
چشمات پیشه رومه.
 
دستمو بگیر. منم باهات میام ….
 
پدر مریم نامه تو دستشه ، کمرش شکست ، بالای سر
 
 جنازه ی دختر قشنگش
 
ایستاده و گریه می کنه. سرشو بر گردوند که به جمعیت
 
 بهت زده و داغدار پشت
 
سرش بگه چه خاکی تو سرش شده که توی چهار چوب در
 
 یه قامت آشنا می بینه.
 
آره پدر علی بود، اونم یه نامه تو دستشه، چشماش قرمزه،
 
صورتش با اشک یکی
 
شده بود. نگاه دو تا پدر تو هم گره خورد نگاهی که خیلی
 
حرفها توش بود. هر دو
 
سکوت کردند و بهم نگاه کردند سکوتی که فریاد دردهاشون بود.
 
پدر علی هم اومده
 
بود نامه ی پسرشو برسونه بدست مریم اومده بود که بگه
 
 پسرش به قولش عمل
 
کرده ولی دیر رسیده بود. حالا همه چیز تمام شده بود و
 
 کتاب عشق علی و مریم
 
بسته شده. حالا دیگه دو تا قلب نادم و پشیمون دو پدر مونده
 
 و اشکای سرد دو مادر
 
و یه دل داغ دیده از یه داماد نگون بخت! مابقی هر چی مونده
 
 گذر زمانه و آینده و باز
 
هم اشتباهاتی که فرصتی واسه جبران پیدا نمی کنند…

 

 

 

 ll

 

خودتان را به زور در قلب کسی نچپانید،

 

جا نمی شوید فقط چروک می شوید.

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 14:0|حسين|

پیاده از کنارت گذشتم

گفتی: " چندی خوشگله؟"

سواره از کنارت گذشتم،

گفتی: "برو پشت ماشین لباسشویی بنشین!"

در صف نان، نوبتم را گرفتی چون
 
صدایت بلندتر بود

در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی

چون قدت بلندتر بود

زیرباران منتظر تاکسی بودم، مرا

هل دادی و خودت سوار شدی

در تاکسی خودت را به خواب زدی تا

سر هر پیچ وزنت را بیندازی روی من

در اتوبوس خودت را به خواب زدی تا

مجبور نشوی جایت را به من تعارف کنی

وقتی زنی موقع زایمان فریاد کشید

حتی در فیلم تو بلند

گفتی:"زهرمار!"

در خیابان دعوایت شد و تمام

ناسزاهایت، فحش خواهر

و مادر بود

در پارک، به خاطر بودن تو

نتوانستم پاهایم را دراز کنم

نتوانستم به استادیوم بیایم، چون

تو شعارهای آب نکشیده می دادی

من باید پوشیده باشم تا تو دینت را

حفظ کنی

مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی

تو ازدواج نكردی و به من گفتی زن

گرفتن حماقت است

من ازدواج نكردم و به من گفتی ترشیده

عاشق که شدی مرا به زنجیر

انحصارطلبی کشیدی

عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرابپسندد

من باید لباس هایت را بشویم و اتو

بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ

من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم

تا به تو بگویند آقای دکتر

وقتی گفتم پوشک بچه را

عوض کن، گفتی بچه مال مادر است

وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه

مال پدر است

در تمام زندگیم جای یک جمله خالی بود:

خسته نباشی مرد...
www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 13:59|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 13:58|حسين|

993645_444962862278230_202008381_n.jpgمن که گاهی مثل ماهی

 

توی دریای دو چـشمش

 

دنبال یــــه فرصـــتم کـه

 

بکــنه بـه مـــن نــگـاهـی

 

اگـه کـــه بــبــره خــوابش

 

یــا نــفهمه کـــه میخوامش

 

زندونی مـــیـــشم و حیرون

 

نـــمیتونم بـــرم بــــیـــــرون

 

یا که از چــــــــشمش بریزه

 

اشکی که خــیلی عزیـــــــزه

 

واســــــه ی ایــــــنکه نمیرم

 

پلــکشو محــــکم میگـــــیرم

 

وارد بــــازی نـــمـــــــیـــشـــم

 

دریــــــا رو به رود نـــــمــیدم

 

از اون دور یــــــه ماهی اومد

 

بــــغض من یــــــه دفعه ترکید

 

زیـــر پــــــای اون پــــــــر آب

 

زیــــر پــــای من خـــشـــکیــــد

 

باخــــودم گفـــــتـــم عجــیـــبـــه

 

ایـــن شــــایـــــد خـــــــود رقیبه

 

کـــه تــــــو دریـــــــای خیــــالم

 

اینجوری راست داره مــــــــیره

 

از خـــــــیــــــال مــــــاهی و آب

 

یــــــــــه دفعه از خــواب پریدم

 

چــــــشای خیـــــسم و پــــر آب

 

دیـــــــــدم و اونـــــــــو نـــــدیدم

 

هــــــمه ی خیـــــــــال من رفت

 

دریــا رو دادمــــش از دســـــــت

 

بالــــــشو گرفــــتـــــــم آغــــوش

 

تــــــــنـــــــهــایی از یاد من رفت...

 

www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 13:57|حسين|

خداحافظ نگو وقتی هنوز درگیر چشماتم


خداحافظ نگو وقتی تا هر جا باشی همراتم


تو اون گرمای خورشیدی که میری رو به خاموشی


نمی دونی چقد سخته شبِ سرد فراموشی


شبی که کوله بارت رو میون گریه می بستی


یه احساسی به من می گفت هنوزم عاشقم هستی


خداحافظ نگو وقتی هنوز درگیر چشماتم


خداحافظ نگو وقتی تا هر جا باشی همراتم


چرا حالت پریشونه چرا مایوس و دل سردی


خداحافظ نگو وقتی هنوزم میشه برگردی


تو یادت رفته اون روزا یکی تنها کست میشد


خداحافظ که می گفتی خدا دلواپست میشد


خداحافظ نگو هنوز درگیر چشماتم


خداحافظ نگو تا هر جا باشی همراتم


خداحافظ نگو

 
www.hadiazizi.loxblog.com
|پنج شنبهبرچسب:,| 13:56|حسين|

خــــدایـــا...

هیچ کـــســو.....


بــه کـسـی کـه قــسـمـتش نیـسـت ...


عـادت نــده...


تـو خــدایی....
 

نـمـیدونـی دل بـشــکـنـه
 
 
چــقدر درد داره ...
,| 13:54|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:37|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:37|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:36|حسين|

آدمـای خوب وقتی ضربه میخورن
سعی میکنن دیگه خوب نباشن
یعنی طوری رفتار میکنن که انگار خوب نیستن
اما درونشون عوض شدنی نیست
و یک تضاد ، یک نا هماهنگی ، یک جنگ تمام عیار
بین رفتار و " خود واقعیشون" پیش میاد
کـه می کشتشون
آروم آروم
نه دوس دارن خوب باشن
نه میتونن خوب نباشن
و این ادامه داره...
www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:33|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:32|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:31|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:31|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:27|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:27|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:26|حسين|

www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:26|حسين|

جز من اگرت عاشق و شیداست، بگو
ور میل دلت به جانب ماست، بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست، بگو
گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو !
www.hadiazizi.loxblog.com
|چهار شنبهبرچسب:,| 20:25|حسين|

Shik Them